Zbieranie danych

Udowodnione naukowo, sprawiedliwe dla respondentów i zrównoważone dla branży.

Nasza oferta jest wszechstronna

Działamy w oparciu o Twoje potrzeby i pytania, a nie na naszym własnym portfolio produktów

 • Zbieranie danych online

 • Wywiady telefoniczne

 • Wywiady osobiste

 • Grupy fokusowe

 • Tajemniczy klient

 • Zarządzanie projektami

 • Skryptowanie ankiet

 • Zbieranie danych

 • Dostarczanie danych

 • Zintegrowane usługi danych

 • Analiza odbiorców

 • Testy produktów

 • Badania ad hoc

 • Badania trackingowe

 • Panele klienta

 • Dashboard'y

Skontaktuj się z nami!

Każdy projekt jest tak samo indywidualny, jak nasz Klient.