Zbieranie danych online

Dajemy Ci dostęp do ponad 650 000 konsumentów w 18 krajach europejskich - wstępnie sprofilowanych, wysoce zmotywowanych i dostępnych dla dowolnej wybranej przez Ciebie cyfrowej metody badawczej.

  • Nasze panele czerpią z różnych źródeł online i offline
  • Nasz panel online służy wyłącznie do celów badań rynkowych
  • Rekrutacja do panelu działa w oparciu o proces podwójnego wyboru
  • Rejestacja do panelu nie jest ogólnodostępna. Rekrutujemy różnymi metodami, m.in. na zaproszenie znajomego, który jest już uczestnikiem Norstatpanel
  • Naszym partnerom stawiamy surowe wymagania jakości
  • Na bieżąco stosujemy procedury zapewniania jakości w rekrutacji i zarządzaniu panelami, certyfikowane przez ISO 9001 lub ISO 20252: 2019

Dostępne w:
Austria \\ Belgia \\ Czechy \\ Dania \\ Estonia \\ Finlandia \\ Francja \\ Hiszpania \\ Holandia \\ Niemcy \\ Litwa \\ Łotwa \\ Norwegia \\ Polska \\ Szwecja \\ Szwajcaria \\ UK \\ Włochy

Norstat's panels are among the very best in the market - and they always deliver high quality data. The project managers are very accessible, flexible, and deliver efficiently. The good service and the reliable data delivery makes us really appreciate our cooperation with Norstat.

Norstat is our preferred fieldwork supplier. With Norstat we know that we get quick and meaningful responses and an efficient delivery of all types of research data.

Norstat has been Ennova’s preferred partner for data collection for a number of years. Norstat delivers services of a very high quality, and we are very satisfied with our cooperation.

Norstat delivers high-quality data and keeps up with the latest market trends. We are very satisfied with our cooperation with Norstat and their flexibility towards our projects.

We are extremely satisfied. Timings are always crisp with us as we are a stock-listed company, but Norstat has never disappointed us. Paired with a lot of fun in a partnership-based customer relationship this makes Norstat our number 1 choice.

Norstat is our long-time partner with whom we have carried out a number of complex and large-scale surveys. Services provided by Norstat always have very high quality standards and it is supported by Norstat team's knowledge, professionalism and responsiveness.

We have worked with Norstat while carrying out both quantitative and qualitative market research projects. Company employees are very responsive and receptive to our queries. I highly appreciate Norstat’s attitude towards work - every effort is made so that the end result matches my expectations.

Norstat’s ability to solve problems, provide professional advice, and always be there for Psyma and our needs is simply outstanding. Their efficient client service is exactly what my business needs and are always helpful, approachable, and an absolute pleasure to work with.

Skontaktuj się z nami

Michał Junik
Country Manager